Bestuur

Wie besturen Toer- en Wielerclub 't Verzetje?

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Eric Bouwmeister
voorzitter@twctverzetje.nl

Secretaris
Ruben van Kempen
secretaris@twctverzetje.nl

Penningmeester
Leon Wielders
penningmeester@twctverzetje.nl

Overige bestuursleden

Vacature (wedstrijdcommissie) (contactpersoon Eric Bouwmeister)
wedstrijden@twctverzetje.nl

Robin Jansen en Mark Kuster (jeugdcommissie)
jeugd@twctverzetje.nl

Felix Helmich (commissie beheer en algemene zaken clubhuis)
beheer@twctverzetje.nl

Frits Jansen (Toercommissie)
tc@twctverzetje.nl

Ruben van Kempen (mediacommissie)
media@twctverzetje.nl

Werk in uitvoering

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de ontwikkeling van deze website. Hierdoor is mogelijk niet alle informatie juist / volledig en werkt nog niet alles zoals ‘t moet.

Heb jij tips of ideeën voor de website?

Direct contact opnemen met de VCP

Het bericht dat je hieronder stuurt wordt alléén naar de vertrouwenscontactpersoon gestuurd. Dit bericht wordt vertrouwelijk behandeld. 

Jouw naam
Contactgegevens
Jouw bericht

Aanmelden als lid van TWC 't Verzetje

Adresgegevens*
Geboortedatum*
Contactgegevens
Heb je al een keer met onze clubkennis gemaakt?*
Ben je al lid van de NTFU?*
Bankrekening*
Ten name van*
Met welke vrijwilligerstaken zou je graag willen helpen?
Mogen we foto's gebruik waar jij op staat, die worden genomen tijdens clubactiviteiten?
Eventuele toelichting