Zoek
Sluit dit zoekvak.

Voorwaarden

voor deelnemers van onze wedstrijden
Voorwaarden

– Deelname is op eigen risico.
– Deelnemer verklaart over deugdelijk materiaal te beschikken.
– Het dragen van een valhelm is verplicht
– Eventuele schade kan niet op de organisatie worden verhaald.
– Deelnemer verklaart voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond te zijn.
– De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
– Deelname aan de tocht en toegang tot de geldende voordelen zijn alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
– Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan en ontvangen, indien van toepassing.
– Wanneer de deelnemer na het voldoen van het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld, om welke reden dan ook, alsnog wil afzien van deelname heeft de deelnemer geen recht meer op teruggave van het (inschrijf)geld.
– Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen toegestaan voor deelnemer indien de organisatie hiervan minimaal 2 weken voor het evenement schriftelijk van op de hoogte is gesteld en hierbij de gegevens van de nieuwe deelnemer bij de organisatie zijn doorgegeven. Organisatie dient hiervoor schriftelijk akkoord te geven.
– De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
– Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
– Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
– De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
– Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, pauzeplekken en finish.
– Het gebruik van volgauto’s door deelnemers is verboden. Organisator kan materiaalwagens inzetten ter ondersteuning van het evenement.
– Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
– Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere en toekomstige deelname worden uitgesloten.
– De organisatie van Wielercafes.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle evenementen die de organisatie in de toekomst organiseert.
– Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
– Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).
– Deelnemer verleent door het aangaan van deze voorwaarden toestemming aan TWC ‘t Verzetje tot openbaarmaking van zijn/haar naam, foto- en videomateriaal. Deze kunnen worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
– De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door TWC ‘t Verzetje opgenomen in een bestand. Door deelname aan een van onze evenementen verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
– Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren en de deelnemer op de hoogte te houden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens indien we hierover beschikken.
– Door inschrijving voor een evenement van TWC ‘t Verzetje meld de deelnemer zich aan voor een mailinglijst. Afmelden kan te alle tijde onderaan elke mail aan deze lijst.
– Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich daaraan te houden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via bestuur @ twctverzetje.nl

Versie 1.1, d.d. 13 mei 2023

TWC 't Verzetje maakt gebruik van cookies

Door verder te gaan ga je akkoord met ons cookiebeleid.
Meer uitleg vind je in onze pivacyverklaring.